Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η σελίδα περιγράφει τον τρόπο διαχείρησης του ηλεκτρονικού ιστότοπου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων των ατόμων που το χρησιμοποιούν. Πρόκειται για μια οδηγία που, μαζί  με το αρθρο’ art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni – Codice in materia di protezione dei dati personali όλων όσων επικοινωνούν με τις υπηρεσίες web του Headu srl, προσβάσιμες μέσω τηλεματικής οδού ξεκινώντας από την διεύθυνση: https://headu.com/
Η διάταξη αποδόθηκε μόνο για τον ιστότοπο https://headu.com/ ή και για άλλους ιστοτόπους web που πιθανόν επισκεφτεί ο χρήστης διαμέσου link. Η διάταξη είναι επίσης εμπνευσμένη και από την Σύσταση αρ. 2/2001 όπου οι ευρωπαϊκές αρχές,ενωμένες στην Ομάδα που συστήθηκε από το άρθρο 29 της Διάταξης αρ. 95/46/CE, στις 17 Μαίου 2001, υιοθέτησαν, για την προστασία των προσωπικών δεδομενων, την εντόπιση ορισμένων ελάχιστων προϋποθέσεων για την συλλογή των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και ειδικότερα, τον τρόπο, τον χρόνο και την φύση των πληροφοριών που οι κάτοχοι της επεξεργασίας πρέπει να χορηγήσουν στους χρήστες όταν αυτοί συνδέονται στην ιστοσελίδα, ασχέτα από τον σκοπό της σύνδεσης.

ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την σύνδεση σ΄αυτήν την ιστοσελίδα, μπορούν να επεξεργασθούν στοιχεία επωνύμων ή ανωνύμων ατόμων. Ο «Κύριος» αυτής της επεξεργασίας είναι η Headu srl

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η επεξεργασία σύνδεσης στην Υπηρεσία WEB αυτού του ιστότοπου έχει έδρα την Headu srl και πραγματοποιείται μόνον από το τεχνικό προσωπικό του αρμοδίου Γραφείου επεξεργασίας στοιχείων, ή από ενδεχόμενους επιφορτισμένους της περιστασιακής συντήρησης. Κανένα στοιχείο προερχόμενο από την υπηρεσία web κοινοποιείται ή διοχετεύεται. Τα προσωπικά στοιχεία που χορηγούνται από τους χρήστες, οι οποίοι στέλλουν αιτήσεις για αποστολή πληροφοριακού υλικού (newsletter, έγγραφα, απαντήσεις σε αιτήματα κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό να εκτελεσθούν οι υπηρεσίες παροχής που ζητούνται και κοινοποιούνται σε τρίτους μόνον στην περίπτωση που θεωρείται απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Τα πληροφορικά συστήματα και οι διαδικασίες software προτεινόμενες για την λειτουργία αυτού του ιστοτόπου, αποκτούν, κατά την διάρκεια της χρήσης, ορισμένα προσωπικά στοιχεία που η μετάδοσή τους είναι συνδεδεμένη με την χρήση προτοκόλλων επικοινωνίας της Ιντερνετ. Πρόκειται για πληροφορίες, που δεν συλλέγονται για να διασυνδεθούν με επώνυμα ενδιαφερόμενα άτομα, αλλά λόγω της φύσης τους, διαμέσου επεξεργασίας και διασύνδεσης με στοιχεία που τηρούνται από τρίτους, επιτρέπουν την εντόπιση του χρήστη. Σ΄αυτήν την κατηγορία, εισέρχονται οι διευθύνσεις ΙΡ ή το όνομα κατόχων των κομπιούτερ που χρησιμοποιούν οι χρήστες όταν συνδέονται στον ιστότοπο, οι διευθύνσεις σημειώσεων URI (Uniform Resource Identifier) οι αιτούμενες πηγές, το ωράριο της αίτησης, η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να εισάγει την αίτηση στο server, η διάσταση του file της απάντησης, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση απάντησης που δόθηκε από το server (καλό, λανθασμένο, κ.λ.π.) και άλλοι παράμετροι σχετικοί με το επιχειρηματικό σύστημα και το πληροφορικό περιβάλλον του χρήστη. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό να επιτευχθούν ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες,όσον αφορά την χρήση του ιστοτόπου, να ελεχθεί η σωστή λειτουργία και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διαπίστωση ευθυνών σε περίπτωση υποθετικών πληροφορικών αδικημάτων πρός ζημίωση του ιστοτόπου. Με εξαίρεση αυτήν την παθονότητα, τα στοιχεία στις επαφές web, δεν παραμένουν για περισσότερες από επτά ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ.

Η προεραιτική, σαφής και εθελοντική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρός τις διευθύνσεις που αναγράφονται σ΄αυτόν τον ιστότοπο επιφέρει συνεπώς την απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την απάντηση όπως και συμπεριλαμβανομένων πιθανών άλλων προσωπικών στοιχείων που εισάγονται στην αποστολή. Ειδικές συνθετικές πληροφοριακές οδηγίες θα εμφανισθούν προοδευτικά στις σελίδες του ιστοτόπου και αφορούν ειδικές  αναζητούμενες υπηρεσίες.

COOKIES

Κανένα προσωπικό στοιχείο του χρήση κατέχεται από τον ιστότοπο με  πρόθεση. Δεν χρησιμοποιούνται cookies για την διαβίβαση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, ούτε χρησιμοποιούνται c.d. Cookies κανενός τύπου, δηλαδή συστήματα για την εντόπιση των χρηστών. Η χρήση των c.d. cookies του τομέα (που δεν μνημονεύονται όμως επίμονα στο κομπιούτερ του χρήστη και εξαφανίζονται με το κλείσιμο του browser)  είναι πολύ περιοριστική στην διαβίβαση εντοπισμού τομέα (συστήνονται από τυχαία νούμερα που πηγάζουν από το server) είναι απαραίτητη και επιτρέπουν την σίγουρη και επαρκή πλοήγηση. Τα c.d. cookies του τομέα, που χρησιμοποιήθηκαν σ΄αυτόν τον ιστότοπο αποφεύγουν την διασύνδεση με άλλα πληροφορικά τεχνικά συστήματα, ιδιαίτερα ισχυρά για το απόρρητο της πλοήγησης των χρηστών και δεν επιτρέπουν την απόκτηση αναγνωρισμένων προσωπικών στοιχείων του χρήστη.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Εκτός αυτών που ειδικεύθηκαν σχετικά με τα στοιχεία πλοήγησης, ο χρήστης είναι ελεύθερος να χορηγήσει στον Εγγυητή ή σε κάθε αρμόδιο που αναφέρεται για τις επαφές με το Γραφείο σε σχέση με την αποστολή πληροφοριακού υλικού ή άλλων κοινοποιήσεων, τα προσωπικά στοιχεία που αναζητούνται στα έντυπα. Η έλλειψη απόδοσης τους μπορεί να επιφέρει αδυναμία στην απόκτηση των ζητούμενων.Πρός διευκρίνηση υπενθυμίζουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις (μή υποκείμενες στην τακτική διαχείρηση αυτού του ιστότοπου) η αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει ειδήσεις και πληροφορίες βάσει του  άρθρου 157 του Νομ. Διατ. Αρ. 196/2003, με σκοπό τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η απάντηση είναι υποχρεωτική διαφορετικά επιβάλλεται διοικητική ποινή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται με αυτόματα μέσα, στο μικρότερο απαραίτητο χρονικό διάστημα για την επίτευξη του σκοπού που συλλέχθησαν. Ειδικά μέτρα ασφαλείας παρατηρούνται για να προλάβουν την απώλεια των στοιχεία, την παράνομη ή  ανακριβή χρήση και τις μή εξουσιοδοτημένες συνδέσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Τα άτομα, στα οποία αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα, έχουν το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αποκτήσουν την επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι των εν λόγω στοιχείων τους,  να γνωρίσουν το περιεχόμενο και την προέλευση, να επαληθεύσουν την ακρίβεια ή να ζητήσουν την συμπλήρωση, επικαιροποίηση ή  διόρθωση  αυτών (άρθρο 7 του Νομ. Διατ. 196/2003). Με βάση το προαναφερόμενο άρθρο έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή φραγή στοιχείων που επεξεργάσθηκαν σε παραβίαση του νόμου, όπως επίσης να αρνηθούν σε κάθε περίπτωση, για νόμιμους λόγους στην επεξεργασίας τους. Οι αιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην Headu srl.

Το παρόν πιστοποιητικό αποτελεί την “Privacy Policy” αυτού του ιστοτόπου και μπορεί  να τεθεί σε πιθανές ενημερώσεις.