ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΜΕΘΟΔΟΣ

Η δική μας Αποστολή

Η Headu διεγείρει την πολλαπλή νοημοσύνη των παιδιών δια μέσου του παιχνιδιού. Με διασκεδαστική , διδακτική και οργανωμένη σε τμήματα μέθοδο ενισχύει τον τρόπο για την ανάπτυξη κάθε μιας ικανότητας και της προσωπικότητας του παιδιού μόνιμα.

Franco Lisciani e Gian Maurizio Basciano

1ΠΟΛΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Να σκέφτεστε το παιχνίδι σαν ένα ουσιώδες και πρωτοποριακό μέσο στον κόσμο της μάθησης .
2ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
Να κάνουμε τα παιδιά να παίζουν με διασκεδαστικά και διδακτικά μέσα που να δραστηριοποιούν συγκεκριμένες προσαρμοστικές διαδικασίες κατευθυνόμενες σε συγκεκριμένες ικανότητες που θέλουμε να αναπτύξουμε .
3ΜΕΝΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Να δημιουργούμε διάφορα διδακτικά μέσα με τρόπο που να ικανοποιούν ένα πλούσιο και πολυδιάστατο μενού ικανοτήτων. Ικανότητες πραγματικά χρήσιμες και προσανατολισμένες στο μέλλον και οι οποίες να διεγείρουν διάφορα επίπεδα νοημοσύνης.
4ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Σκέφθητε ότι τα παιδιά, όπως φυσικά και όλα τα άλλα άτομα, κατά την διάρκεια της μάθησης και τη δημιουργία ικανοτήτων, δραστηριοποιούν διάφορες πτυχές σκέψης , σαν να ήταν πρώτες ύλες διάνοιας , που στην ουσία είναι αυτές που αποτελούν τα βασικά συστατικά για να αποκτήσουν την ικανότητα μόνιμης μάθησης
5ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Είναι η σύλληψη μιας εξατομικευμένης μορφής εκπαίδευσης που να αξιοποιεί τις διάφορες μορφές νοημοσύνης και τις κλίσεις των παιδιών ώστε να χορηγήσεις τα κατάλληλα μέσα στους γονείς για να προωθήσουν την μάθηση με αυθόρμητο και όχι υποχρεωτικό τρόπο .

Μελέτησε σε βάθος την Μέθοδο Headu

ανακάλυψε ότι πρέπει να γνωρίζεις σχετικά με την Μέθοδό μας . Κατεβάστε το pdf.


Download