Παιχνίδι και δια βίου μάθηση !

Στους νέους διασυνδεδεμένους κόσμους, απαιτούνται νέοι τρόποι παιχνιδιού, μάθησης και εκπαίδευσης.
Η μια ικανότητα αναδύεται από τις άλλες: η δια βίου μάθηση είναι η ικανότητα της συνεχούς μάθησης.

Μενού Κατάρτισης Headu

Περισσότεροι από 30 τομείς ικανότητας σε 6 μεγάλες γνωστικές ενότητες

΄Ενας νέος τρόπος για να συλλάβεις την μάθηση

Μελέτησε σε βάθος την δική μας νέα μέθοδο διδασκαλία

Διδακτική και παιδαγωγική
παιχνίδια και δραστηριότητες
γνώσεις για τους πιό μικρούς
εξερεύνηση για παιδιά

Ακολουθησέ μας στο Facebook

για να είστε πάντα ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα

Ακολουθησέ μας στο
Youtube

κοίταξε τα τελευταία βίντεο